Canisterapia v praxi

16.04.2011 09:00
Celodenná odborná prednáška začínala o 9-tej hodine základnými teóriami a otázkami ohľadom canisterapie a jej priebehu, výbere vhodného CT psa, histórii, cieľoch a efektoch terapie. Poobedná časť začínajúca o 13-tej hodine sa zameriavala na konkrétne vykonávanie canisterapie v špeciálnej základnej škole, ktorú navštevujú deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, v domove dôchodcov a v reedukačnom centre. Zaujímavosťou bolo odprezentovanie prípadov terapie na individuálnych pacientoch a inšpirujúce hry na podporu zlepšenia ich motoriky, pamäte, reči... Prednáška predstavovala psa z rôznych pohľadov, či už ako spoločníka, motiváciu alebo silu.
Na záver každej prezentovanej oblasti bol priestor na otázky a diskusiu.