MSR malých plemien

02.07.2011 07:00

Napriek tomu, že v sobotu od skorého rána v Košiciach pršalo, som sa vybrala na Aničku pozrieť sa na Skúšky malých plemien... spýtala som sa popritom na stáže a zobrali ma... no keďže som tam bola od pol 8-mej, kedy sa začínala prezentácia, bolo tam zopár ľudí a mihlo sa aj pár malých bradáčov... netuším, či ľudí odradilo nepriaznivé počasie, alebo je ich iba málo ochotných sa zúčastniť takejto akcie, ale odprezentovalo sa a súťažilo iba 8 tímov... Traja malí bradáči pretekali na skúške ZMMP a piati SMP... všetci boli klasickej šedej farby, jeden biely... začínalo sa prvou časťou, stopami, kedy všetci odišli na Kavečany a v tomto nepriaznivom počasí šlapali stopy a vykonali aj časť pachových prác... My sme zatiaľ čakali v klubovni na cvičáku dlhé 4 hodiny... Okolo obeda sa všetci vrátili a mohlo sa prejsť na druhú časť, základnú poslušnosť a pár špeciálnych cvikov... v tejto časti som mala nastarosti mikrofón pre rozhodcu... hoci stále pršalo, bradáčikovia to zvládli super, po poslušnosti nasledovala posledná, špeciálna časť, kde sa vykonávali zvyšné pachové práce, ako označovanie predmetov psovodom, ochrana vecí a chôdza medzi skupinkou osôb... V tejto časti som zasa mala jeden z napachovaných kúskov materiálu, prechádzala som sa v skupinke a zasa mala nastarosti mikrofón. Po dlhšej prestávke, zohriatí sa psovodov a účastníkov, spočítaní bodov nasledovalo vyhodnotenie, v závere ktorého už začalo neskutočne liať, čo malo za následok hneď po vyhlásení víťazov útek všetkých do áut a všade kde sa len dalo cestou cez Aničku dokonale lialo ale musím povedať, že som sa toho opäť veľa dozvedela a naučila, zasa som o skúsenosť bohatšia.